عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

۱ . اگر کسی را دوست داری ، به او بگو زیرا قلب ها معمولا با  

کلماتی که نا گفته می مانند ، می شکنند . ( جرج آلن )  

 

۲ . برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه دید . ( پلو تارک ) 

 

۳ . پیمان شکنی یکی از پایه های دروغ است . ( زرتشت )  

 

۴ . یک عمل درست بهتر است از هزار نصیحت . ( پروسفور محمود حسابی ) 

 

۵ . قانون این است که اول باید بکاری بعد درو کنی . ( آندرو متیوس )  

 

۶ . شخص حسود از چاقی دیگران لاغر می شود . ( سقراط )  

 

۷ . نعمت های خود را بشمار نه محرومیت ها را . ( دیل کارنگی )