عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

تفلدم مبارک ......... !!!!!!!!!!

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ............   

شطورین دوس جون جونیای خودم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من پس از قرن ها اخیر با عرض پوزش بسیاااااااااااااااااااااااااااااااار اومدم .........!!!!!! 

.  

.

وای خدا که چقد درسامون زیاده و چقد خوندنی و چقد امتحان ........ !!!!!!! 

ینی من واقعا به هیچ کاری نمیرسم ....... 

آموزش و پرورش عزیز هم که لطف کرد و ۵شنبه ها رو تعطیل کرد ......!!!!!!!!! 

فکر کرد کار خیلی درستیه ولی خیلی افتضاحه ......... 

واقعا ما با کمبود وقت شدید مواجهیم ........ !!!!! 

خب بیخیال دیگه .......... !!!!!!! 

خیلی اعتراض کردم ....... 

شماها از خودتون بگین ....... چه خبرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟   

چیکارا میکنین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

من که دلم واستون یه ذره شده بود ...... 

شماها چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

خب بریم سر اصل مطلب ......... !!!!!!!!!! 

و امروز چه روزیهههههههههه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   

امروز ۳ آبانه و ؟؟؟؟؟؟

.  

تولدمههههههههههههههههههههههههههههههه ..........  

هووووووووووووووووووووووووووووووووورا ........... 

 

میریم که یه جشن خیلی کوشولو و جمع و جور بگیریم : 

 = همه باهم : تفلدم مباللللللللللللللللللک ..... تفلددددددددددددم مبالک .........  

 = حالا بریم سراغ دنس و رقص ...... !!!!! 

[تصویر: 109129623712449.gif]= و اینم منمممممممممممممممممممم .....   

.

کیک رو هم شرمنده تموم شده !!!!!!!!!! 

ایشالله سال دیگه جبران میکنم ...... 

من دیگه برم ...... 

ولی سعی میکنم در حد امکان زودتر بگردم ........!!!!!! 

(که بعید میدونم ......!!!!!!!!) 

دووووووووووووووووووستوووووووووووووووووووون دارم ........   

بای بای ........   

( منتظر نظر خوشجلاتون هستم .....!!!!! )