عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

من با یه عالمه تاخیر و در حین امتحانات خرداد اومدم !!!

سلام به همه ی دوس جونای گلم !!!!!!!!!!!

چطورین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منم بد نیستم ....... دارم دوران امتحانات خرداد رو پشت سر میگذارم !!!!!!!!!

شماها چی ؟؟؟؟؟؟؟؟ امتحاناتون چه جوری بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟   

میدونین الان ییهو دلم هوای وبمو کرد و به سرم زد که آپ بذارم .........

اما نه یه آپ بلند و مفصل ......... یه آپ کوشولو و جمع و جور !!!!!!!!!!!

فقط اومدم که بگم برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم نتایج امتحاناتون

همون نتیجه ی مطلوبتون باشه !!!!!!!!!!

واسه منم دعا یادتون نره ههههههههههههااااااااااااا ....


ولی میخوام همین الان و همین جا به همتون قول بدم بعد از تمومیدن ،

امتحانام با یه آپ توپ و جنجالی برگردم .........

قوله ...... قوله .......... قول !!!!!!!!!!

راستی روز مادر هم با چند روز تاخیر به همه ی مادرای گل ،

مخصوصا    مامان جونه عزیز خودم    تبریک میگم ............... 


دیگه میرم ..........

دوستون دارم ......

خدافظ تا اول تابستون ..........