عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

دوباره سلام به همه ی دوستان عزیز .......................... 

امروز هم با یه سری جمله ی طلایی دیگه اومدم خدمتتون !!!!!!!!!!!  

امیدوارم که خوشتون بیاد ......   

                                                   

 

۱ . یادگیری در کودک نورس مانند نقش روی سنگ است و در انسان بزرگسال  

مانند نوشتن بر آب . ( حضرت محمد <ص> )  

 

۲ . حقیقت چون روغن بادام است ، همیشه به خورد دیگران می دهیم ، بدون  

اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم . ( سقراط )  

 

۳ . اگر شیفته ی کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از  

پای در خواهد آمد . ( ارد بزرگ )  

 

۴ . آنگاه که هنر خوار گردد ، جادو ارجمند می شود .  (  ابوالقاسم فردوسی ) 

 

۵ . آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی  

قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود میکند . ( ماکدونال )  

 

۶ . مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد ، نصفش حل شده است !  

 

                                                                         ( چارلز کیترنیک )  

 

۷ . مردان شجاع ، فرصت می آفرینند ولی ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . 

 

                                                                            ( گوته )  

و ................... 

بقیه اش ایشالله دفغه بعدی ................. 

موفق و پیروز باشید !!!!!!!!!!!!!!!!!