عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

من و قالب جدیدم !!!!!!

سلام ........  

خوفین ؟؟؟؟؟؟ خوشین ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

چه خبرا ؟؟؟؟؟؟ 

منم خوبم ....... البته یه کم سر در گم !!!!

 

قالب جدیدمو دیدید ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

نظرتون چیه ؟؟؟؟؟؟؟ 

من به همراه پسر خاله ام آقای ( so . p ) با بدبختی این قالبو پیدا کردیم ....... 

میدونید چرا ؟؟؟؟؟ 

 

آخه متاسفانه یا خوشبختانه ، من خیلی سخت سلیقه ام ....... 

بعد از حدود ۳ ساعت گشتن و غرغرای بنده  ، این قالبو پیدا کردیم ....... 

این آخریا نزدیک بود پسر خالم کله ام رو بکنه :  

البته هنوزم فکر میکنم زشته ........ 

نمیدونم شایدم خوشگله .......... 

 

حالا اومدم از شما بپرسم که کدوم رو می پسندید ؟؟؟؟؟؟؟ 

من به اون قبلیه یه کمی عادت کرده بودم ....... 

اما به قول مامان جونم : « عادت کن که به چیزی عادت نکنی !!! »  

 

پس زود دست بکار شید و بگید کدوم قشنگتره ؟؟؟؟؟؟ 

و منو از سر در گمی در بیارید ....... 

ممنونم ....... 

 

پ . ن ) راستی اگه آپ قبلی رو خونده باشی و به ادامه مطلبش هم  

سر زده باشید ، دیدید که من اونجا متن اصلی پیشگویی رو گذاشته بودم و 

پرسیده بودم که به چه زبونیه ؟؟؟؟؟؟ 

 

بالاخره خودم پیدا کردم ...... 

اون متن با ( تلفظ عبری ) نوشته شده بود .......