عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

دلتنگ یک سیاهی  

دلتنگ  

دوباره دیدن  

دلتنگ اون ندیدنات 

دلتنگ اون سادگیات  

دلتنگ اون راه رفتنت 

منم 

بدو بدو پشت سرت 

دلتنگ نامه ندادنام 

نه خنده هات  

نه خنده هام 

نه با تو بود نام  

می دونم آخر خط می دونم  

ولی  

دلتنگم  

میدونم  

بازم عقب می مونم 

می دونی  

چشمات و حتی ندیدم 

بوی تنت نچیدم 

از این و اون 

نه  

نپرسیدم 

اسمتو یواشکی دزدیدم  

خجالتی که نیستم  

شرم و حیا میدونم  

با ابرو ؟ 

نه  

نیستم  

از عشق  

شاید یه چیزایی می دونم  

یه چیز دیگه بدونی 

بغضت شاید بترکه  

اسمه تو و یه خاطره 

از راه رفتنات  

نبودنات 

بین من و دلم  

نه هیچ کسی  

مونده هنوز  

نرفته  

جایه دیگه  

  

سلام ........... 

حالتون چطوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

این آپم به در خواست آقا فرزاده ............ 

ایشون به عنوان جایزه از من خواستن ، شعری رو که به تازگی توی  

صفحه ی اول وبلاگ خودشون گذاشتن .... منم  بذارم ......... 

شعر قشنگیّه ........ 

امیدوارم خوشتون بیاد ........... 

من منتظر نظرای شما در مورد این شعر هستم ........... 

  فعلا خدافظ .......