عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

و پیامی در راه ... ( مسابقه !!! )

روزی 

خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد . 

در رگ ها ، نور خواهم ریخت .  

و صدا خواهم در داد : ای سبدهاتان پر خواب ! 

                             سیب آوردم ، سیب سرخ خورشید . 

 

خواهم آمد ، گل یاسی به گدا خواهم داد

زن زیبای جزامی را ، گوشواری دیگر خواهم بخشید .  

کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ  

دوره گردی خواهم شد ، کوچه ها را خواهم گشت ،  

                              جار خواهم زد : آی شبنم ، شبنم ، شبنم . 

 

رهگذاری خواهد گفت : راستی را ، شب  

                        تاریکی است ... 

                  کهکشانی خواهم دادش

 

روی پل دخترکی بی پاست ، دب اکبر را بر گردن او  

                          خواهم آویخت . 

 

هر چه دشنام ، از لب ها خواهم برچید . 

هر چه دیوار ، از جا خواهم بر کند  

رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند

ابر را ، پاره خواهم کرد . 

 

من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ، دل ها را  

با عشق ، سایه ها را با آب ، شاخه ها را با باد .  

و بهم خواهم پیوست ، خواب کودک را با زمزمه ی زنجره ها

 

بادبادک ها ، به هوا خواهم برد

گلدان ها ، آب خواهم داد .  

خواهم آمد ، پیش اسبان ، گاوان ، علف سبز نوازش  

                                                    خواهم ریخت

 

مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهد آورد

خر فرتوتی در راه ، من مگس هایش را خواهم زد .  

 

خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند  

هر کلاغی را ، کاجی خواهم داد . 

مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک

  

آشتی خواهم داد .  

آشنا خواهم کرد

راه خواهم رفت .  

نور خواهم خورد . 

دوست خواهم داشت .  

                                                                         سهراب سپهری   

                                                                         از کتاب : ؟ 

                                                                         چاپ اول : ؟

                                                                        انتشارات : ؟ 

 

به به سلام !!!!!!!! 

دوستای روزه دار حالتون چطوره  ؟؟؟؟؟؟؟؟  

منم خوبم !!!! 

به مرحمت نظرای شما ......... 

اول از همه ماه رمضونتون مممممبببببااااررررککککک !!!!!!!!!! 

از همتون التماس دعا دارم ........ 

 

خب بریم سر اصل مطلب : 

امروز با خودم گفتم واسه ی اینکه یه کم حال و  

هوای وبلاگم هیجانی تر بشه برای اولین بار  

تو وبم یه (( مسابقه )) براتون بذارم ........... 

مسابقمون هم بی ربط با شعر آقای (( سهراب سپهری ))  

نیست !!! 

خب سوال مسابقه هم از اون علامت های (( ؟ )) معلومه ...  

می خوام بهم بگید این شعر از کدوم کتاب سهراب ، در چه سالی و  

از چه انتشاراتیه ........ 

همین !!!!! 

                                                    من منتظر جواباتونم ........ 

                                                   راستی جایزه هم داره .......... 

                                                  البته جوابای درست ............