عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

تولد ... تولد ... تولدت مبارک ..... 

سلام ......... 

وای من خیلی خوشحالم ......... 

میدونید چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

آخه امروز ۲ مرداد ۱۳۸۹ وبلاگ من دوسالش میشه ......... 

دوسال پیش یه همچین موقع هایی بود ، که وبم به دنیا اومد و پا تو عرصه ی 

وبلاگ ها گذاشت ......... 

منم تا اونجا که میتونستم ( البته با اینکه تقریبا مدت زیادی نبودم ! ) بهش میرسیدم  

و سعی میکردم ، مطالب قشنگی توش بذارم

من که ازش راضیم ، امیدوارم اونم ازم راضی باشه !!!!!!!!!!! ( شوخی کردم ! ) 

 

در آخر بلند داد میزنم

                                      *   وبلاگ عزیزم * 

               تولدت مبارک!