عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

جملات طلایی ( ۳ )

۱ . مرد اصیل اگر ذلیل بشود ، رذیل نمی شود . ( رومن رولان ) 

 

۲ . انسان ها مانند خطوط انگشتان ، هیچ کدام به هم شبیه نیستند . 

 

                                                                                      ( توماس ادیسون )  

 

۳ . نجیب زادگی بدون تقوا ، همچون قاب انگشری زیباست که  

نگین جواهر نداشته باشد . ( جین پورتر ) 

 

۴ . برای اراضی کشورم هیچ وقت گفت و گو نمی کنم ، بلکه آن را با  

قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . ( نادر شاه افشار )  

 

۵ . مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . ( جرجی تایلر )  

 

۶ . هر کس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت دیگران محتاج است . ( سعدی )  

 

۷ . خالق بزرگ ، خلاقیت به ما عطا کرده است و پیشکش ما نیز به او  

به کار بردن آن خلاقیت است . ( جولیا کامرون )