عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

مسابقه ملکه زیبایی دنیا در سال 2008 امروز دوشنبه در ویتنام برگزار شد و دختر شرکت کننده از ونزوئلا به مقام اول رسید. برای دومین سال متوالی ملکه زیبایی آمریکا در حین مراسم زمین افتاد. دایانا مندوزا از ونزوئلا که به مقام اول رسید 22 سال دارد. شرکت کننده کلمبیایی به مقام دوم دست یافت.

http://i37.tinypic.com/2rcljwj.jpg

http://i35.tinypic.com/2d8mghu.jpg

http://i33.tinypic.com/20tntk2.jpg

http://i34.tinypic.com/2jch5xc.jpg

 

http://i37.tinypic.com/10e283o.jpg